top of page
cardanowithaheart_edited.png

De Cardano Stake Pool voor goede doelen

Hulp nodig met staken? Of gewoon praten over Cardano? Kom naar onze discord server

Niet lang tot 'd' (=0) dag

Bijgewerkt op: 13 mei 2021

Eind maart bereiken we een nieuwe mijlpaal voor Cardano wanneer we zullen zien dat 'd', de parameter die bepaalt welk percentage van de transacties door de genesis-knooppunten verwerkt zullen worden, het nulpunt bereiken. Op dat moment zal de verantwoordelijkheid om blokken te genereren volledig gedecentraliseerd zijn. Met andere woorden, Cardano's netwerk van meer dan 1.800 gemeenschapspools zal dan als enige entiteit verantwoordelijk zijn voor het produceren van alle blokken.


D=0-dag zal een mijlpaal zijn in Cardano's voortdurende reis. Toen we de Shelley-update in juli 2020 implementeerden, werd d ingesteld op een initiële waarde van 1.0, wat betekende dat elk blok geproduceerd werd door het netwerk van IOHK's eigen knooppunten. Natuurlijk was dit het tegenovergestelde van decentralisatie, maar een wel verstandige (lees, veilige) aanpak op de korte termijn, zodat het netwerk van stake pool operators (SPO) in werking kon treden.


Voorbereiden op d=0-dag

In de loop van tijd hebben we d geleidelijk verlaagd met een snelheid van 0,02 per epoch (met andere woorden, een toename van twee procentpunten in de productie van community-blokken iedere vijf dagen). Op de dag dat deze blog gepubliceerd werd, staan we op d=0,12 met 88% van de blokken die worden geproduceerd door community-pools en slechts 12% door de federatieve knooppunten van IOHK.


Simpel gezegd, naarmate d afneemt, worden er meer blokken gecreëerd door de community en kunnen meer stake pools blokken produceren. Naarmate d aftelt, neemt de diversiteit en geografische spreiding van het netwerk toe.


Op 31 maart, op de grens van epoch 257, zal d het nulpunt bereiken. Die dag zal bijzonder zijn, want d mag dan wel klein zijn, maar het belang ervan des te groter. In deze context kondigt die nul de belangrijkste en zichtbare indicatie van decentralisatie aan, een cijfermatig symbool dat de kern van onze filosofie ondersteunt – d = 0 geeft de macht over aan de gemeenschap.


Terwijl we doorgaan met de overgang naar volledige decentralisatie, is het ook een goed moment om te verwijzen naar de andere parameters die de evolutie van het Cardano-netwerk bepalen, en enkele van de veranderingen die we hebben gezien te evalueren.


Het d-nummer is slechts een van de meer dan 20 parameters die de goede werking en de operatie van het netwerk regelt. Deze reeks parameters zijn "hendels" om de effectieve en natuurlijke werking van een gedecentraliseerd proof-of-stake-systeem te beheren en te sturen. De gemeenschap zal uiteindelijk via de bestuursregels van Voltaire Cardano's evolutie bepalen, maar tot die tijd is het onze taak om deze set parameters te beheren. Onze voogdijschap vereist dat we aanpassingen maken waar nodig om de juiste werking van het netwerk te verbeteren en in stand te houden.


Waarom de k-parameter speciaal is

Afgezien van meer technische overwegingen blijven we ons inzetten om kleinere stake pools te ondersteunen, omdat we geloven dat deze aanpak aansluit bij ons lange termijndoel om het meest gedecentraliseerde en economisch duurzame ecosysteem van stake pools te creëren. Dit komt verder tot uiting in onze delegatiebenadering, die in 2021 gericht zal zijn op het ondersteunen van de diversiteit van stake pools.


Vorig jaar hebben we de eerste significante aanpassing aan netwerkparameters doorgevoerd toen we k van 150 (wat betekent dat het systeem bij de lancering geoptimaliseerd zou zijn voor 150 blok producerende pools, hoewel andere pools ook blokken konden produceren) naar k= 500 gingen. Dit gebeurde na uitgebreid overleg, zowel met IOHK en de Cardano Foundation als met de SPO-gemeenschap.


De stap naar k=500 was een evenwichtige beslissing gebaseerd op de behoefte om meer pools de mogelijkheid te bieden om blokken te produceren (door de stroom van stake (gedelegeerde ADA) van verzadigde pools naar nieuwe pools aan te moedigen), terwijl de pools die al blokken maken ondersteund blijven worden en daarmee de verstoring van hun delegatiegevers geminimaliseerd wordt. Over het algemeen is dit succesvol gebleken - laten we nu een beetje dieper duiken.


De wijziging in k=500

Voorafgaand aan de aankondiging dat k zou gaan veranderen, was 54,6% van alle gedelegeerde ada vertegenwoordigd door de 10 grootste stake pools en 45,4% van ada vertegenwoordigd door kleinere pools. Na de wijziging in k=500 zijn die getallen omgedraaid: 55,9% van de ada wordt nu vertegenwoordigd door andere pools dan de 10 grootste.


Dit was een dramatische verandering die rechtstreeks verband hield met de verandering in k.Het is een geweldige start, maar ons doel is om het netwerk te blijven optimaliseren. Dus we observeerden wat er gebeurde, verzamelden feedback en integreerde alles wat we hadden geleerd in het maken van de volgende ronde van veranderingen.


Pools zullen vanzelf splitsen wanneer het economisch zinvol is om dit te doen. Voor die pools met een groter aandeel van het onderpand ('pledge') geldt, hoe groter het onderpand, hoe waardevoller dat zal zijn en hoe meer reden SPO's hebben om hun onderpand in stand te houden. Omgekeerd, als een stake pool een kleine onderpand heeft, is er weinig reden voor hen om het niet nog verder te splitsen en extra stake pools op te zetten.


Hoewel er kosten verbonden zijn aan het runnen van een kleine stake pool, en door de huidige waardestijging van ada, zijn we van mening dat de financiële stimulans voor het splitsen van stake pools nu nog sterker is. Het verhogen van k – bijvoorbeeld tot 1.000 – zonder dit eerst aan te pakken, zou niet leiden tot een meer gedistribueerd en gevarieerd ecosysteem dat, voor alle duidelijkheid, het doel is. We zullen gewoon zien dat veel van dezelfde operators twee keer zoveel stake pools zullen opzetten.


Het onderpand ('pledge') veranderen

De a0-parameter beloont SPO's voor het concentreren van hun onderpand in een klein aantal pools. Dit is effectief gebleken bij het aanmoedigen van stake pool eigenaren met een hoge ada-onderpand, om dat onderpand te consolideren in grote privé stake pools (zoals wij bij IOHK ook doen) en daardoor kleinere pools meer gelegenheid te geven om ada-gedelegeerden aan te trekken.


We geloven echter dat het huidige systeem kan worden verbeterd, daarom bespreken we al een tijdje verschillende opties om het onderpand effectiever te maken bij het aanpakken van het splitsen van stake pools wanneer de onderpandwaarden lager zijn.


De huidige structuur van de beloningsformule geeft ons niet de flexibiliteit om de impact aan te passen door een eenvoudige parameterwijziging; we zullen de beloningsformule zelf moeten aanpassen, iets waar ons onderzoeksteam al enige tijd aan werkt.


Verschillende veelbelovende kandidaten zijn uit dat evaluatieproces gekomen. We willen op dit moment het waardevolle werk erkennen van gemeenschapslid Shawn McMurdo met zijn 'Curve Pledge Benefit-verbetervoorstel' wat helpt om het gedachtenproces op dit gebied te helpen ontwikkelen.


Ons onderzoeksteam bevindt zich in de laatste stadia om een aanpak te bepalen. Ze zullen binnenkort hun bevindingen presenteren en we zullen de community dan op de hoogte brengen. Hoe dan ook, het team heeft nu al wel geconcludeerd dat a0 moet veranderen. Wij geloven dat deze verandering het netwerk enorm ten goede zal komen, waardoor het systeem duurzamer, meer gedistribueerd en geografisch meer verspreid zal worden. Het zal ook de inkomsten van alle openbare stake pools verhogen (d.w.z. die nog niet al volledig "verzadigd" zijn met onderpand).


Hoewel het tot een aanzienlijke hoeveelheid interne discussie heeft geleid, zijn we ook tot de conclusie gekomen dat, om de gewenste resultaten te bereiken, we k pas moeten veranderen na het wijzigen van de formule voor a0 (met name om te stimuleren dat stake meer naar kleinere enkele pools zal stromen in plaats van meer gesplitste pools te krijgen). Aangezien dit een volledige formulewijziging betreft, en niet slechts een eenvoudige epoch-grens wijziging, moet deze worden vrijgegeven als onderdeel van een 'hard fork'. Gezien onze backlog en de huidige focus van het team om de Goguen-uitrol voort te zetten en hoeveel tijd er beschikbaar is, zullen we deze verandering in het derde kwartaal van het jaar willen doorvoeren.


Andere overwegingen

Er moet ook rekening worden gehouden met andere factoren. De belangrijkste daarvan is om multi-pool delegatie mogelijk te maken, om ada-houders in staat te stellen hun stake te kunnen spreiden over een aantal pools vanuit één wallet. Dit vereist dat het kern ontwikkelteam veel backend-werk doet, een nieuwe interface implenteert en aanpassingen aan de logica aanbrengt. We willen ook binnen een vergelijkbaar tijdsbestek – indien mogelijk – betere onderpand instelmogelijkheden bieden aan SPO's, direct vanuit Daedalus (momenteel alleen beschikbaar via CLI of AdaLite), wat ook extra ontwikkelwerk betekent, niet alleen voor de interne teams, maar ook voor de bedrijven achter Ledger- en Trezor-wallet.


We zullen ook verder onderzoek blijven doen naar andere parameters, zoals minimale pool marge vergoedingen (geïmplementeerd om een 'race naar de bodem' te voorkomen, wat nu scheef ingesteld is ten opzichte van kleinere pools), terwijl we doorgaan met benchmarken en optimaliseren van knooppuntprestaties naarmate smart contract functionaliteit uitgerold wordt. Onze verantwoordelijkheid en inzet blijft om een delicaat evenwicht te vinden tussen de stabiliteit, schaalbaarheid en de algehele gezondheid van het netwerk met een bloeiend ecosysteem van stake pool exploitanten en gedelegeerden.


Evolueren naar de toekomst

Terwijl we de gezondheid van het netwerk en het ecosysteem van stake pools bevorderen, blijven we andere belangrijke parameters en waarden monitoren en onderzoeken. Dit werk houdt rekening met zowel de tactische als strategische benaderingen die we zouden kunnen volgen.


Met de stijging van de prijs van ada, implementatie van 'native tokens' en anticiperen op smart contracts, blijven we ook de Cardano's kostenstructuur beoordelen en herzien. Op basis van feedback van de community overwegen we bijvoorbeeld een tactische benadering om sommige kosten onmiddellijk te verlagen. De minimale vaste vergoeding van 340 ada voor stake pools is een sterke kandidaat voor zo'n verandering; netwerktransactiekosten en stortingen voor smart contracts worden ook besproken.


Our researchers and analysts are also working with an external economic consulting group to formalize an optimization approach that ensures fees will remain stable and predictable over the longer term. The results of this review will include a governance model with a clear mandate about when and how fees should be determined in the future as we develop, optimize and scale the network. We’ll be sure to keep the community informed and involved as our thinking develops.


Onze onderzoekers en analisten werken ook samen met een externe economische adviesgroep om een optimalisatiebenadering te formaliseren die ervoor zorgt dat de kosten op de langere termijn stabiel en voorspelbaar blijven. De resultaten van deze evaluatie omvatten een bestuursmodel met een duidelijk mandaat over wanneer en hoe vergoedingen in de toekomst moeten worden bijgesteld terwijl we het netwerk door ontwikkelen, optimaliseren en schalen. We zullen er zeker voor zorgen dat we de community op de hoogte en betrokken houden naarmate ons gedachtenproces zich verder ontwikkelt.


Ik wil Francisco Landino, Lars Brünjes, Aikaterini-Panagiota Stouka, Aggelos Kiayias en Tim Harrison bedanken voor de extra input voor dit artikel en hun feedback tijdens deze evaluatieperiode.2 weergaven0 opmerkingen

Kommentarer


Start staking met Yoroi Wallet!

Yoroil.png
  1. Open het tabblad "Receive", kopieer uw portemonnee-adres en stuur ADA daarheen.

  2. Open het tabblad "Delegation List" en typ "ADA4Good" in het zoekveld.

  3. Druk op de knop "DELEGATE" en volg de verdere instructies.

  4. Geniet van Staking met ons!

bottom of page