top of page
cardanowithaheart_edited.png

De Cardano Stake Pool voor goede doelen

Hulp nodig met staken? Of gewoon praten over Cardano? Kom naar onze discord server

Cardano's veilige overstap naar decentralisatie

Bijgewerkt op: 13 mei 2021

Deze gebeurtenis zal worden ingeluid met een 'publieke bewering van willekeur'; aan u gepresenteerd via entropie ingewijd door de gemeenschap.


De veiligheid van de proof-of-stake blockchains wordt mogelijk gemaakt door een wederzijds afhankelijke relatie tussen de eigen token en het consensusmechanisme dat het aandrijft: het kiezen van knooppunten om blokken te maken op basis van hun stake vereist immers een consistent wereldwijd beeld van de verdeling van de totale stake. Terwijl het handhaven van deze consistentie zelf een eerlijk verkiezingsmechanisme vereist. Inderdaad, de naam Ouroboros – een klassiek symbool dat staat voor wiskundige recurssie – werd oorspronkelijk geselecteerd om de aandacht op deze relatie te vestigen.


Het Ouroboros-protocol wijst blokproducenten aan via een steeds veranderende reeks van unieke leiderschapsgetallen – elk van deze unieke getallen runt de show gedurende een 'tijdperk' (epoch) wat 120 uur duurt, waarin het een belangrijke rol speelt om te bepalen welke stake pools gekozen worden als de eenmalige leiders om een block te mogen creëren. Naast het vastleggen van nieuwe transacties in het grootboek, zijn de blokken die in elk epoch gemaakt worden ook verantwoordelijk voor het genereren van de unieke leiderschapsgetal voor het volgende epoch - een recursief model! zo gaan de unieke leiderschapsgetallen en stake verdelingen hand in hand om de fundamentele grootboekeigenschappen te leveren die we van het systeem eisen.


De Cardano blockchain gaat op 31 maart over op een volledig gedecentraliseerde blokproductie. Vlak daarna zal de dan lopende methode om het unieke leiderschapsgetal te bepalen worden versterkt door een 'transition nonce' toe te voegen, die entropie uit verschillende externe, onvoorspelbare bronnen vertegenwoordigt. In het bijzonder, alle transacties die vóór woensdag 7 april om 15:44:51 UTC (slot 151200 van epoch 258) aan de blockchain zijn toegevoegd, zullen een voorname rol spelen in de toekomst van de blockchain: hun samengestelde hash-waarde, weerspiegeld in de 'hash van het vorige blok' van het eerste blok op de blockchain dat op of na deze tijd is gemaakt, zal de unieke overgangsgetal bepalen en daarmee direct bijdragen aan de continue cyclus van willekeur-generatie van het protocol.


Io Global wetenschappers en ingenieurs zullen een aantal specifieke, externe, onvoorspelbare bronnen van entropie aanleveren. Bovendien vragen we, om het gedecentraliseerde karakter van Cardano recht te doen, de rest van de community, inclusief stake pool exploitanten en ontwikkelaars, om zich bij ons (on-chain) aan te sluiten voor een evenement dat we de Cardano publieke bewijs van willekeur noemen. Deze community uiting zal de eenmalig-gedurende-het-leven-van-het-systeem willekeurige 256-bits unieke overgangsgetal bepalen die de officiële overgang van het protocol naar een gedecentraliseerde werking zal inluiden.


We gaan nu technischer worden, dus doe je gordel om, of ga naar het einde.


Wat achtergrond

Het Ouroboros-protocol is opgebouwd uit periodes van vijf dagen (120 uur) die 'epochs' worden genoemd. Zoals hierboven beschreven, coördineren deze twee kritieke activiteiten: het bijwerken van de verdeling van alle stakes en het bijwerken van de unieke leiderschapsgetal ('nonce'). Het bewijs van correctheid van het protocol toont aan dat het een gunstige en evenwichtige status realiseert: zolang een epoch met een onvoorspelbare leiderschaps-nonce begint, zal het ook een vers en onvoorspelbare leiderschaps-nonce aan het volgende epoch kunnen aanleveren. Om deze recursie verder in te luiden, is dit openbare evenement ontworpen om deze eigenschap van onvoorspelbaarheid te garanderen. We willen opmerken dat ook het Proof of Work (PoW) protocol onderhevig is aan vergelijkbare willekeurvereisten: zo is de vermoedelijk onvoorspelbare reeks 'The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks' die door Nakamoto in het genesisblok van Bitcoin is opgenomen, vandaag de dag een beroemd fenomeen.


Het entropiemechanisme en de tijdlijn

Cardano's implementatie van het Ouroboros-protocol biedt een 'entropie-toevoegend-mechanisme' dat een bitstring die op de blockchain te vinden zal zijn, kan toevoegen aan latere leiderschaps-nonces; dit zijn precies de beoogde doelen van de overgangs-leiderschaps-nonce. Uiteraard vereist dit mechanisme een openbare vermelding van de bitstring en expliciete, cryptografisch veilige goedkeuring: om precies te zijn, zijn er maar een verzameling digitaal ondertekende stemmen afkomstig van de genesis-afgevaardigden die dit proces kunnen voltooien. Bovendien heeft het proces een specifieke tijdshorizon: de stemmen moeten vóór de 48-uursgrens van de epoch verschijnen.


De epoch die maandag 5 april om 21:44:51 UTC (epoch 258) begint, zal het entropie-toevoegend-mechanisme inroepen: met name de vorige blok-hash die in het eerste blok op of na woensdag 7 april om 15:44:51 UTC (slot 151200 van epoch 258) verschijnt, zal de overgangs-nonce bepalen; dit zal ongeveer 42 uur na het begin van het tijdvak plaatsvinden en dus zes uur overlaten aan de genesis-afgevaardigden om hun stem uit te brengen. Terug grijpend naar de hash-chain-structuur van de Ouroboros-blockchain, zal deze hash waarde afhankelijk zijn van de volledige blockchain tot dat moment.


Het nauwkeurig onderzoeken van de bewijzen van juistheid van het protocol geeft een preciezer beeld van de essentiële eigenschappen van de overgangs-nonce: het moet op willekeurige waarden zijn gebaseerd - geïntroduceerd in onze instelling via de Cardano blockchaintransacties - die niet nauwkeurig kunnen worden voorspeld wanneer de stake verdeling voor de epoch van 10 april is vastgesteld. Dit legt extra nadruk op de transacties die in de blockchain verschijnen tussen de 12-uursmarkering, wanneer de verdeling van de stake definitief is vastgesteld en de 42-uursmarkering, wanneer de hash-waarde zal worden opgeheven.


Entropiebronnen geïntroduceerd door IO Global

Hoewel de Cardano-gemeenschap ongetwijfeld een breed scala aan willekeurige bronnen zal introduceren, zie hieronder! – Io Global wetenschappers en ingenieurs zullen transacties injecteren met metadata die door verschillende openbare entropie bronnen worden bepaald: hash waarden van de slotkoersen van de New York Stock Exchange op 6 april, en real-time seismische gegevens van de US Geological Survey, de Universiteit van Athene en de Japan Meteorological Society. Seismische gegevens uit deze bronnen zullen de eerste 36 uur van de epoch voor hun rekening nemen. Verdere details, waaronder de scripts die moeten worden gebruikt voor het verzamelen van de gegevens en de exacte bronnen, zullen in deze openbare github-repository verschijnen.


We willen graag dat de meer technische leden van de Cardano-gemeenschap ook meedoen, door bij te dragen aan deze willekeurigheid. Dit is wat we willen dat je doet.


  • Selecteer enkele vermakelijke bronnen van willekeur: een loterijtrekking uit jouw regio, een nieuwe public-RSA sleutel gegenereerd met behulp jouw eigen standaard tools, of de uitkomst van een aantal rollen van een 20-zijdige dobbelsteen.

  • Plak het resultaat van deze bronnen in een tekstdocument, sla het op en hash het bestand met behulp van jouw favoriete hash-functie, zoals SHA256. Post deze hash op de blockchain met behulp van een transactie met metadata. (Zie deze video.)

  • Om optimaal bij te dragen, zou jouw bron van willekeur moeten worden bepaald na dinsdag 6 april om 9:44:51 UTC (slot 43200 van epoch 258) en moet worden opgenomen in een blockchain-transactie vóór woensdag 7 april om 15:44:51 UTC (slot 151200 van epoch 258).

Als je minder technisch bent, kun je nog steeds meedoen. Misschien wil je een interessante nieuwe community tool testen, de Cardano Wall. Hiermee kun je eenvoudig naar de Cardano blockchain schrijven. Hoe je er ook voor kiest om betrokken te zijn, kondig alsjeblieft je community bijdrage op sociale media aan, door zowel jouw (ongehashte) bron te publiceren als de hash-waarde die in jouw transactie wordt weergegeven.


Bedankt voor je steun en we kijken uit naar slot 151200, het moment waarop we spiritueel zullen samenkomen om een 'blokfeest' te vieren alwaar we kunnen aanschouwen hoe de stemmen van de genesis-afgevaardigden op de blockchain zullen verschijnen!4 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Commentaires


Start staking met Yoroi Wallet!

Yoroil.png
  1. Open het tabblad "Receive", kopieer uw portemonnee-adres en stuur ADA daarheen.

  2. Open het tabblad "Delegation List" en typ "ADA4Good" in het zoekveld.

  3. Druk op de knop "DELEGATE" en volg de verdere instructies.

  4. Geniet van Staking met ons!

bottom of page